תוצאות הגרלה מספר 36/2021 לתאריך 05/08/2021

מנוי פיס אחד זוכה בפרס הראשון בסך 1,500,000 ₪.
2 מנויי פיס זוכים בפרס השני בסך 150,000 ₪.
15 מנויי פיס זוכים בפרס השלישי בסך 10,000 ₪.
עשרות אלפי מנויים נוספים זוכים במגוון פרסים כספיים של עד 5,000 ₪.


כרטיסי מנוי אלה זכו בפרס ראשון

1,500,000 ₪
 1. 200127

כרטיסי מנוי אלה זכו בפרס שני

150,000 ₪
 1. 128709
 2. 865857

כרטיסי מנוי אלה זכו בפרס שלישי

10,000 ₪
 1. 104284
 2. 153429
 3. 279395
 4. 332695
 5. 372774
 6. 402616
 7. 484487
 8. 512478
 9. 568704
 10. 586125
 11. 603842
 12. 689130
 13. 739486
 14. 929814
 15. 932965

כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס רביעי

5,000 ₪
 1. #10976
 2. #23604
 3. #37392
 4. #53602
 5. #79526
 6. #94730

כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס חמישי

1,000 ₪
 1. ##1670
 2. ##8402

כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס שישי

100 ₪
 1. ###151
 2. ###411

כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס שביעי

60 ₪
 1. ###022
 2. ###033
 3. ###053
 4. ###109
 5. ###131
 6. ###138
 7. ###140
 8. ###162
 9. ###172
 10. ###173
 11. ###197
 12. ###301
 13. ###306
 14. ###407
 15. ###459
 16. ###497
 17. ###530
 18. ###543
 19. ###655
 20. ###660
 21. ###680
 22. ###722
 23. ###724
 24. ###777
 25. ###936
 26. ###963
 27. ###975

ההגרלה הבאה תתקיים בעוד

04
דקות
05
שעות
06
ימים
ההגרלה תתקיים ב-
12/08/2121
בשעה
10:30

העמוד שבחרת בטעינה, מיד יעלה